MIŃSK MAZOWIECKI – JEDNO MIASTO?

Studium historyczno-urbanistyczne Mińska Mazowieckiego i Sendomierza

Autor: Alicja Lutostańska

calosc w2

 

Alicja Lutostańska jest historykiem sztuki, warszawianką, absolwentką

kierunku historia sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu

Warszawskiego. Pracowała jako starszy konsultant w Oddziale Warszawskim

PP Pracownie Konserwacji Zabytków przy profesorze Zygmuncie

Świechowskim. Później była starszym asystentem w Międzyuczelnianym

Zakładzie Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Architektury,

Urbanistyki i Budownictwa w Zakładzie Teorii i Historii Architektury

i Urbanistyki PAN, przy profesorze Wacławie Ostrowskim.

 

Opublikowała około 50 artykułów, biogramów i rozpraw z dziedziny

historii sztuki oraz z zakresu problematyki ochrony zabytków architektury,

urbanistyki i sztuki w Polsce, zarówno wksiążkach, jak i w pismach

specjalistycznych. Opracowała także około 120 niepublikowanych

dokumentacji historyczno-konserwatorskich, przygotowanych dla potrzeb

projektów rewaloryzacji zabytków, a dotyczących w większości obiektów

nowożytnej architektury i miast.

 

Publikacja powstała z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

 

Redakcja: Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz

Redaktor techniczny: Piotr Nowicki

Korekta: Alicja Gontarek, Mariola Kruszewska, Damian Sitkiewicz

Zdjęcia: Jerzy Szandomierski

Reprodukcje: Paweł Kobek

Summary: Olga Dudek

Projekt okładki, DTP: Fotopia

Bibliologo: Joanna Wilczak

 

Wydawca:

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 16, www.tpmm.pl

Fotopia, www.fotopia.com.pl

 

Dodaj komentarz