Mińsk Mazowiecki – jedno miasto?

Studium historyczno-urbanistyczne Mińska Mazowieckiego i Sendomierza   Autor: Alicja Lutostańska Alicja Lutostańska jest historykiem sztuki, warszawianką, absolwentką kierunku historia sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako starszy konsultant w Oddziale Warszawskim PP Pracownie Konserwacji Zabytków przy profesorze Zygmuncie Świechowskim. Później była starszym asystentem w Międzyuczelnianym Zakładzie Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Architektury, Urbanistyki i Budownictwa […]