Mińsk Mazowiecki – jedno miasto?

Studium historyczno-urbanistyczne Mińska Mazowieckiego i Sendomierza

 

calosc w2

Autor: Alicja Lutostańska

Alicja Lutostańska jest historykiem sztuki, warszawianką, absolwentką kierunku historia sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako starszy konsultant w Oddziale Warszawskim PP Pracownie Konserwacji Zabytków przy profesorze Zygmuncie Świechowskim. Później była starszym asystentem w Międzyuczelnianym Zakładzie Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Architektury, Urbanistyki i Budownictwa w Zakładzie Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki PAN, przy profesorze Wacławie Ostrowskim.

Opublikowała około 50 artykułów, biogramów i rozpraw z dziedziny historii sztuki oraz z zakresu problematyki ochrony zabytków architektury, urbanistyki i sztuki w Polsce, zarówno w książkach, jak i w pismach specjalistycznych. Opracowała także około 120 niepublikowanych dokumentacji historyczno-konserwatorskich, przygotowanych dla potrzeb projektów rewaloryzacji zabytków, a dotyczących w większości obiektów nowożytnej architektury i miast.

Publikacja powstała z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

Redakcja: Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz
Redaktor techniczny: Piotr Nowicki
Korekta: Alicja Gontarek, Mariola Kruszewska, Damian Sitkiewicz
Zdjęcia: Jerzy Szandomierski
Reprodukcje: Paweł Kobek
Summary: Olga Dudek
Projekt okładki, DTP: Fotopia
Bibliologo: Joanna Wilczak
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego