Wystawy

TPMM jest organizatorem zarówno wystaw plenerowych, jak i wystaw prezentowanych w salach wystawowych, choć ze względu na brak powierzchni wystawienniczej ostatnio nie mogliśmy ich w ten sposób udostępniać.

Niemniej jednak członkowie TPMM niemal od początku istnienia towarzystwa organizują wystawy. W latach 70. I 80. wiele z nich powstało w sekcji plastycznej, funkcjonującej wówczas w ramach TPMM bardzo prężnie. W grudniu 1976 r. zorganizowaliśmy na przykład wystawę indywidualną członkini towarzystwa Anny Natorf. Rozwinięto w tamtych latach współpracę z mińskimi szkołami.

W kolejnej dekadzie, po upadku komuny, w grudniu 1991 r. przygotowano, między innymi we współpracy z Archiwum Państwowym w Siedlcach, dokumenty archiwalne, plakaty, ulotki, znaczki,  czasopisma, książki i inne przedmioty, związane z 10. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Podczas innych wystaw prezentowano między innymi zdjęcia miasta, tematyka dotyczyła również postaci związanych z miastem – jedną z nich poświęcono postaci Mariana Benki. W 2011 r. w siedzibie TPMM przy ulicy Okrzei otwarto wystawę, we współpracy z Archiwum Państwowym w Warszawie, pod tytułem „Mińskie Archiwalia”.

Obok wyżej wspomnianych wystaw TPMM jest organizatorem wielu wystaw plenerowych, które są prezentowane w różnych lokalizacjach – na przykład na parkanach takich instytucji jak szkoły czy przedszkola lub w gablotach pod nieczynnym kinem przy ulicy Piłsudskiego.

Wystawy: