Podróż w krainę szynela

Z kroniki TPMM:

Otwarta w piątek, 25 września, wystawa “Mniejszości wyznaniowe na ziemi mińskiej – prawosławni” stanowi zamknięcie cyklu ekspozycji poświęconego mniejszościom wyznaniowym zamieszkującym Mińsk Mazowiecki i okolice miasta. W ubiegłych latach osobom odwiedzającym siedzibę Muzeum Ziemi Mińskiej i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego przybliżono dzieje żydów, mariawitów i ewangelików zamieszkujących miasto nad Srebrną oraz pobliskie miejscowości.

Tegoroczne przedsięwzięcie sfinansowane ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, przygotowane przez TPMM, ma charakter unikatowy, gdyż poszukiwanie materiałów przedstawiających dzieje prawosławia na ziemi mińskiej jest zajęciem iście syzyfowym. Wobec powyższego najwięcej eksponatów prezentowanych na wystawie tworzą wypożyczone przez wiceprezydenta Białegostoku Aleksandra Sosnę reprodukcje zdjęć przedstawiające wizerunki cerkwi prawosławnych znajdujących się niegdyś na ziemiach polskich oraz wspaniała kolekcja pocztówek unieśmiertelniających świątynie rzadko spotykane dziś w polskim krajobrazie. Eksponaty przekazane przez Aleksandra Sosnę niewątpliwie można określić mianem przysłowiowego “gwoździa” pieczołowicie przygotowanej wystawy. Druga ważna jej część ma związek z 13 Pułkiem Ułanów Włodzimierskich, jednostką wojskową stacjonującą w Nowomińsku na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Kilka fotografii, szabla, manierki, a nawet czajnik grzejący wodę w koszarowej kuchni są największymi smaczkami tej części ekspozycji. Warto podkreślić, że przedmioty te pochodzą ze zbiorów Barbary i Mariusza Dzieniów. Resztę zgromadzonych, cennych, eksponatów tworzą czytelne reprodukcje planów dziewiętnastowiecznego Mińska Mazowieckiego, współczesne fotografie prezentujące mińskie pozostałości prawosławia, rosyjskie banknoty z epoki carów, dokumenty i portrety z XIX wieku, publikacje książkowe i prasowe poświęcone powyższym zagadnieniom.
Ekspozycję przygotowaną przez członków TPMM można zwiedzać codziennie (poniedziałek – piątek) w siedzibie MZM i TPMM, ul. Okrzei 16 w Mińsku Mazowieckim, w godzinach 10.00 – 18.00 do 25 października.