Zwierciadło dziejów

Z kroniki TPMM:

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i firma Fotopia są wspólnie wydawcami ukazującego się właśnie na mińskim rynku księgarskim albumu “Mińsk Mazowiecki i okolice na dawnej fotografii (Mińsk Mazowiecki i okolice w zbiorach ikonograficznych Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego)”. Publikacja ta ma w zamierzeniu jej twórców być próbą przedstawienia bogatych zbiorów TPMM powstałych na przestrzeni czterdziestu siedmiu lat działalności tego zasłużonego dla miasta i powiatu stowarzyszenia. Zaprezentowany na ponad stu czterdziestu stronach materiał zawiera przede wszystkim zdjęcia, często posiadające unikalny wymiar, reprodukcje etykiet i skany pocztówek.

Wśród fotografii przeważają te ukazujące przedwojenny Mińsk Mazowiecki. Nie brakuje wśród nich znanych już panoramicznych ujęć miasta wykonanych w czasach okupacji niemieckiej z wieży kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, lotniczego spojrzenia na miasto nad Srebrną z 1928 roku, na każdego czytelnika będą też spoglądać żołnierze 13 Pułku Ułanów Włodzimierskich stacjonujących przed pierwszą wojną światową w mińskich koszarach. Album umożliwi ponadto każdemu swoistą wycieczkę w czasie ulicami Warszawską, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Nadrzeczną, Siennicką, świętokrzyską, Kolejową i kilkoma jeszcze innymi, zwykle mniej uczęszczanymi ale posiadającymi swój urok. Niezwykłą atrakcję dla osób oglądających publikację TPMM i Fotopii powinny również stanowić fotografie przedstawiające różnego rodzaju wydarzenia mające miejsce na terenie miasta oraz zdjęcia zbiorowe unieśmiertelniające przedwojennych eleganckich maturzystów i zapracowanych, nie nadążających się oczyścić z fabrycznych smarów pracowników zakładu “Konstanty Rudzki i spółka”. Podróżując w czasie, dzięki albumowym ilustracjom czytelnik będzie mógł również obejrzeć zatrzymane w obiektywie aparatu fotograficznego przed – i powojenne zawody sportowe, spojrzeć w twarz ówczesnych harcerzy, strażaków i założycieli firmy “Drzewodar” – będącej ewenementem na skalę co najmniej ogólnopolską. Po nasyceniu oczu zdjęciami i podpisami doskonale obrazującymi i przybliżającymi istotny wycinek z dziejów Mińska Mazowieckiego wszyscy zainteresowani mogą również spojrzeć za rogatki miasta. Kałuszyn, Siennica, Latowicz, Jeruzal, Stanisławów, Rudzienko, Rudno, Długa Kościelna, Kuflew to tylko niektóre przystanki w tej swoistej eskapadzie po powiecie mińskim. Fotograficzna wyprawa w przeszłość to zasługa w pierwszej kolejności ówczesnych mistrzów zdjęcia m.in. Wiktorii i Jana Rysiów, Stefana Sażyńskiego, Mariana Benko, a także bezimiennego jeszcze niemieckiego żołnierza przebywającego w Mińsku Mazowieckim w ponurym okresie drugiej wojny światowej.
Wspólne przedsięwzięcie społecznie pracujących członków TPMM pozwoliło tym dokumentom przeszłości po raz pierwszy w dziejach trafić do rąk szerokiego grona odbiorców. Nie można również nie wspomnieć o mińskich przedsiębiorcach, którzy swoją hojnością przyczynili się do zrealizowania projektu wydania albumu. To właśnie im, poświęcona jest część trzecia publikacji. Miłośnik dziejów gospodarczych z radością powita wiele cennych informacji dotyczących poszczególnych firm zawartych w znajdujących się w niej reklamach wycyzelowanych przez grafika do granic możliwości.
Album “Mińsk Mazowiecki i okolice na dawnej fotografii” będzie dostępny od 7 IX w mińskich księgarniach.