Piątek z depozytem w tle

Z kroniki TPMM:

Dwudziesty pierwszy dzień sierpnia 2009 roku stanowi i będzie stanowić jedną z najważniejszych dat w dziejach Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W słoneczny piątkowy ranek prezes TPMM Tomasz Adamczak i wiceprezes TPMM Artur Piętka przekazali w depozyt Muzeum Ziemi Mińskiej obraz Juliusza Hewelke “Pałac w Mińsku Mazowieckim” i kolorowy plan miasta z 1846 roku. Podpisana adekwatna umowa użyczenia zakłada, że oba wymienione przedmioty będą w depozycie MZM do 30 września 2011 roku. Najpóźniej do końca września bieżącego roku, zgodnie z decyzją zarządu TPMM, w depozyt MZM zostaną przekazane również zbiory dr Mariana Benko.