Ulica Warszawska

Ze zbiorów rodzinnych Stanisława Kazikowskiego:

Wypadki drogowe – fot. Stanisław Ciszkowski:

Roboty drogowe – fot. Stanisław Ciszkowski:

Krzyż zlokalizowany na rogu ulic Warszawskiej i Świętokrzyskiej (fot. Stanisław Ciszkowski):

Darczyńcy współtworzący archiwum fotograficzne TPMM: Stanisław Kazikowski, Stanisław Ciszkowski