Historia obwodu „Mewa – Kamień” Armii Krajowej

Autor: Franciszek Zwierzyński  

 

W wyniku napaści 1 września 1939 roku Niemiec hitlerowskich na nasz kraj i agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku Polska utraciła wolność. Jednak społeczeństwo polskie już od pierwszych dni okupacji nie godziło się z niewolą. Już w końcu września 1939 roku pod kierownictwem gen. Michała Tokarzewskiego – Karaszewicza ps. „Torwid” powstała tajna organizacja wojskowa pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Jesienią 1939 roku SZP została przemianowana na Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) i objęła działalnością obszar państwa polskiego w granicach z 1939 roku. ZWZ prowadziła akcję scaleniową różnych organizacji niepodległościowych, a podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Polskiemu na Emigracji. Na czele ZWZ stanął jako komendant gen. Kazimierz Sosnkowski ps. „Godziemba”. (więcej…)