Rocznik Mińskomazowiecki tom 19

Wywiad ze Stanisławem Ciszkowskim, przeprowadzony przez Tomasza Adamczaka. Ukazał się w Roczniku Mińskomazowieckim, tom 19 z roku 2011.

bio stanislaw ciszkowski

Dodaj komentarz