Przez Zatorze marsz!!!

Z kroniki TPMM:

Prawie dwadzieścia osób uczestniczyło w kolejnej wycieczce pieszej zorganizowanej w niedzielę, 2 sierpnia, przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Tym razem przewodnikiem wyprawy był Piotr Wojdyga, a jej uczestnicy odwiedzili ciekawe miejsca znajdujące się na mińskim Zatorzu. W trakcie ekspedycji piechurzy dotarli do ruin budynku przepompowni wody, sprawdzili stan czystości przepływającej tuż obok rzeki Srebrnej, wyobrazili sobie stojące tuż przy jej brzegach młyny, ocenili kondycję sosny – najbardziej znanego mińskiego zabytku przyrody, przemierzyli w całości ulicę Stankowizna i wreszcie nasycili oczy przykładami architektury przemysłowej znajdującej się na terenie Fabryki Urządzeń Dźwigowych. Całości towarzyszyła ładna pogoda skłaniająca uczestników marszu nie tylko do kontemplowania uroków sierpniowego popołudnia, ale i dzielenia się posiadaną przez siebie wiedzą dotyczącą dziejów Mińska Mazowieckiego.