Walne zgromadzenie sprawozdawcze (11.09.2020 r.)

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 18.00 – w pierwszym terminie, o godz. 18.30 – w drugim terminie, w sali należącej do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim. Głównym tematem obrad będzie przyjęcia sprawozdania merytorycznego […]

Społeczność Żydowska

21 sierpnia będziemy obchodzili 78. rocznicę zagłady mińskich Żydów. Z tej okazji chcemy Państwu zaprezentować zdjęcia ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego z okresu 1939-1942 wykonane przez żołnierzy niemieckich. Fotografie przedstawiają społeczność Żydowską naszego miasta oraz ulice i zabudowania znajdujące się na terenie getta. W opisach pod zdjęciami podajemy współczesne nazwy miejsca i ulic gdzie […]

Kochajcie Ojczyznę…!

Czwartek, 30 lipca 2020 roku, przyniósł 76 rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej w Mińsku Mazowieckim. 30 lipca 1944 roku stanowił dzień wkroczenia do miasta, opuszczonego przez Niemców, żołnierzy Armii Krajowej. W mieście ujawniła się też związana z prawowitym rządem RP administracja cywilna. Na pamiątkę ówczesnego wydarzenia Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego  zaprasza Państwa do obejrzenia wirtualnej ekspozycji […]