Opieka cmentarza

Młodzież porządkuje groby na cmentarzu

Przedstawiamy zdjęcia nagrobków i miejsc na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim, które zostały objęte opieką młodzieży ze Szkoły Branżowej 1 Stopnia z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, która pod opieką i wsparciu 7-19 Hufca Pracy odbywa praktyczną naukę zawodu u lokalnych rzemieślników i pracodawców. Wśród czwórki wolontariuszy jest też uczennica ze SzB1S z ZS im. Kazimierza Wielkiego. W miesiącu październiku, podczas trzech akcji uczniowie umyli i posprzątali groby zasłużonych dla mińskiej ziemi i Polski bohaterów. Wśród Nich znalazły się miejsca wiecznego spoczynku:

  • Juliana Grobelnego – pierwszego przewodniczącego Rady Pomocy Żydom ,,Żegota”, który za swoją działalność został odznaczony medalem Sprawiedliwym wśród Narodów Świata;
  • Mińskich bibliotekarek Kornelii Skrodzkiej i Leokadii Magdaleny Lipskiej, które w czasach zaborów szerzyły wśród społeczeństwa książki z literaturą i historię Polski;
  • Adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego – Janusza Łaszczyc Olszamowskiego i jego nie mniej zasłużonych dla Polski rodziców;
  • Rodziny Sażyńskich. Synowie Tadeusz, Witold i Czesław byli żołnierzami Armii Krajowej, zostali zamordowani na Pawiaku. Ich ojciec zginął w obozie w Stutthofie. Matka, Pani Stefania przeżyła pobyt w obozach koncentracyjnych. Po powrocie do Mińska Mazowieckiego kontynuowała prowadzenie Zakładu Fotograficznego. Zmarła w 1992 r. przeżywszy 97 lat. 

Składamy serdeczne podziękowania Gabrieli Kurowskiej, Krzysztofowi Kozdra, Markowi Rek oraz Arturowi Tomkiewiczowi za poświęcony czas, pracę oraz serce które włożyli w realizację tak zacnych działań.