W cieniu szynela

Z kroniki TPMM

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż wystawy „Mniejszości wyznaniowe na ziemi mińskiej – prawosławni”.
Otwarcie ekspozycji odbędzie się w piątek, 25 września, w siedzibie Muzeum Ziemi Mińskiej i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, ul. Okrzei 16. Początek kulturalnego przedsięwzięcia nastąpi o godzinie 19.00.
Ekspozycja będzie czynna codziennie (poniedziałek – piątek) od 25 września do 25 października w godzinach 10.00 – 18.00.

Zwierciadło dziejów

Z kroniki TPMM

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i firma Fotopia są wspólnie wydawcami ukazującego się właśnie na mińskim rynku księgarskim albumu „Mińsk Mazowiecki i okolice na dawnej fotografii (Mińsk Mazowiecki i okolice w zbiorach ikonograficznych Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego)”. Publikacja ta ma w zamierzeniu jej twórców być próbą przedstawienia bogatych zbiorów TPMM powstałych na przestrzeni czterdziestu siedmiu lat działalności tego zasłużonego dla miasta i powiatu stowarzyszenia. Zaprezentowany na ponad stu czterdziestu stronach materiał zawiera przede wszystkim zdjęcia, często posiadające unikalny wymiar, reprodukcje etykiet i skany pocztówek. (więcej…)

Piątek z depozytem w tle

Z kroniki TPMM

Dwudziesty pierwszy dzień sierpnia 2009 roku stanowi i będzie stanowić jedną z najważniejszych dat w dziejach Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W słoneczny piątkowy ranek prezes TPMM Tomasz Adamczak i wiceprezes TPMM Artur Piętka przekazali w depozyt Muzeum Ziemi Mińskiej obraz Juliusza Hewelke „Pałac w Mińsku Mazowieckim” i kolorowy plan miasta z 1846 roku. Podpisana adekwatna umowa użyczenia zakłada, że oba wymienione przedmioty będą w depozycie MZM do 30 września 2011 roku. Najpóźniej do końca września bieżącego roku, zgodnie z decyzją zarządu TPMM, w depozyt MZM zostaną przekazane również zbiory dr Mariana Benko.

Obrońcom Niepodległej

Z kroniki TPMM

Tradycyjnie już coroczne mińskie obchody „Cudu nad Wisłą” odbywają się siedemnastego sierpnia. Tego dnia w 1920 roku w Mińsku Mazowieckim nastąpiło dopełnienie bitwy warszawskiej, jednego z najważniejszych zwycięstw w dziejach oręża polskiego. W tegorocznych uroczystościach mających miejsce w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, pod Pomnikiem Niepodległości i w Miejskim Domu Kultury nie zabrakło członków TPMM. Okolicznościową wišzankę kwiatów pod pomnikiem złożyli Lilla Kłos, Leszek Polkowski i Krzysztof Zgutka oddajšc tym samym hołd bohaterskim obrońcom Ojczyzny.

Przez Zatorze marsz !!!

Z kroniki TPMM

Prawie dwadzieścia osób uczestniczyło w kolejnej wycieczce pieszej zorganizowanej w niedzielę, 2 sierpnia, przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Tym razem przewodnikiem wyprawy był Piotr Wojdyga, a jej uczestnicy odwiedzili ciekawe miejsca znajdujące się na mińskim Zatorzu. W trakcie ekspedycji piechurzy dotarli do ruin budynku przepompowni wody, sprawdzili stan czystości przepływającej tuż obok rzeki Srebrnej, wyobrazili sobie stojące tuż przy jej brzegach młyny, ocenili kondycję sosny – najbardziej znanego mińskiego zabytku przyrody, przemierzyli w całości ulicę Stankowizna i wreszcie nasycili oczy przykładami architektury przemysłowej znajdującej się na terenie Fabryki Urządzeń Dźwigowych. Całości towarzyszyła ładna pogoda skłaniająca uczestników marszu nie tylko do kontemplowania uroków sierpniowego popołudnia, ale i dzielenia się posiadaną przez siebie wiedzą dotyczącą dziejów Mińska Mazowieckiego.

Zaproszenie na wycieczkę

Z kroniki TPMM

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zaprasza na wycieczkę po mieście pt. „Od Pompki do młyna”, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 2 sierpnia. Zbiórkę uczestników wycieczki zaplanowano na godzinę 17.00 u zbiegu ulic Sosnkowskiego i Sportowej. Przewodnikiem wyprawy będzie tym razem Piotr Wojdyga. Serdecznie zapraszamy.

Bohaterom Armii Krajowej

Z kroniki TPMM

W ostatni czwartek lipca, 30 VII, reprezentacja Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego uczestniczyła w obchodach 65 rocznicy wyzwolenia miasta Mińska Mazowieckiego. Nabożeństwo odprawiane w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny uświetnił swoją obecnością poczet sztandarowy złożony z: Artura Wróblewskiego (chorąży), Wojciecha Bednarczyka i Leszka Polkowskiego. Okolicznościową wiązankę kwiatów złożyła natomiast pod pomnikiem Szarych Szeregów delegacja w składzie: Barbara Sosnowska – Dzienio, Tomasz Adamczak i Leszek Polkowski. Następnie kilku przedstawicieli TPMM pojawiło się w progach Miejskiego Domu Kultury, gdzie można było wysłuchać przede wszystkim ciekawej prelekcji Artura Piętki oraz wystąpień dr Zygmunta Szubińskiego i przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów Michała Wasilewskiego. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy również słów przysięgi wygłoszonych przez harcerki przybyłe z podsiennickich Ptaków wraz z druhem Zbigniewem Nowosielskim.

„Ogórkowa” wyprawa

Z kroniki TPMM

Tomasz Adamczak, Alicja Gontarek, Piotr Nowicki i Damian Sitkiewicz stanowili kwartet przewodników wycieczki po Mińsku Mazowieckim zorganizowanej przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki. W piątkowe popołudnie, 24 lipca, uczestnicy tegoż objazdu historycznego odwiedzili okolice mińskiego pałacu Dernałowiczów i parku, cmentarze parafialny i żydowski, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Stary Rynek. W każdym z tych miejsc czekała ich dość interesująca gawęda przybliżająca dzieje miasta nad Srebrną. Przemieszczanie się po Mińsku Mazowieckim ułatwiał wycieczkowiczom autobus Jelcz 043 pieszczotliwie określany mianem „ogórka”.