Konkurs: “Mińskie sokole oko”

!NIE ODPOWIADAJ W KOMENTARZU!

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zaprasza do udziału w cyklicznym konkursie pt. “Mińskie sokole oko”. Konkurs polega na tym, aby zgadnąć w jakim miejscu zostało zrobione zdjęcie. Konkurs trwa od 02.04.2019 r. do 15.04.2019 r. Poprawną odpowiedź należy wysłać pod adres tpmmaz@gmail.com. Spośród poprawnych odpowiedzi zostaną wylosowane trzy osoby, które otrzymają publikacje TPMM. Osoba, której odpowiedź będzie zawierała najwięcej informacji otrzyma w nagrodę unikatową monetę z numerowanym certyfikatem – “5 dukatów mińskich”, która została wyemitowana przez TPMM w 2011 roku w nakładzie tylko 1100 egzemplarzy. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie TPMM oraz ich rodziny. Zapraszamy do zabawy! Z wygranymi skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. W mailu należy podać poprawną odpowiedź, imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. Wygrany zgadza się na publikację swojego imienia oraz nazwiska.

Konkurs "Mińskie sokole oko"

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów TPMM.