Miński sezam wiedzy

Z kroniki TPMM

Chłodne czwartkowe popołudnie, 10 grudnia, towarzyszyło pojawieniu się na świecie nowego zeszytu „Rocznika Mińskomazowieckiego”. Siedemnasty numer naukowej skarbnicy poświęconej przeszłości Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego posiada aż 422 strony materiałów i fotografii dotyczšcych dziejów ziemi mińskiej. Wsparcie finansowe udzielone wydawcy periodyku, Towarzystwu Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński pozwoliło opublikować tš jakże cennš pozycję przybliżajšcš lokalnš historię. Praktycznie, na uwagę zasługujš wszystkie zamieszczone w niej artykuły, których autorami byli tym razem m.in. Zbigniew Gnat – Wieteska, Piotr Wojdyga, Arkadiusz Łukasiak, Joanna Cygan, Krystyna Boguc, Alicja Gontarek, Janusz Kuligowski, Lilla Kłos, Damian Sitkiewicz, Marianna Górska, Franciszek Zwierzyński i Marcin Królik. Łamy „Rocznika…” przynoszš też interesujšce wspomnienia Bolesława Bronisza, Stanisława Głowackiego, Mariana Paruzela i Mirona Krajewskiego. Całość uzupełniajš ksišżkowe recenzje pióra Arkadiusza Kołodziejczyka i Janusza Kuligowskiego oraz dział „Varia” zawierajšcy m.in. materiały przybliżajšce funkcjonowanie TPMM i fotokronikę.
Warto podkreślić, że ukazanie się na mińskim rynku wydawniczym kolejnego numeru „Rocznika…” to w szczególności zasługa jego komitetu redakcyjnego złożonego z: Janusza Kuligowskiego – redaktora naczelnego, Teresy Sęktas-Chanke – zastępcy redaktora naczelnego, Lilli Kłos – sekretarza redakcji, Alicji Gontarek, Artura Piętki i Krzysztofa Szczypiorskiego. Duży wkład pracy wniosła ponadto Elżbieta Janke, pełnišca funkcję korektorki.
Osoby zainteresowane pozyskaniem zeszytu siedemnastego „Rocznika Mińskomazowieckiego” zapraszamy na dyżury TPMM, liczba egzemplarzy jest ograniczona.

Dodaj komentarz