Miński sezam wiedzy

Z kroniki TPMM:

Chłodne czwartkowe popołudnie, 10 grudnia, towarzyszyło pojawieniu się na świecie nowego zeszytu “Rocznika Mińskomazowieckiego”. Siedemnasty numer naukowej skarbnicy poświęconej przeszłości Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego posiada aż 422 strony materiałów i fotografii dotyczasowych dziejów ziemi mińskiej. Wsparcie finansowe udzielone wydawcy periodyku, Towarzystwu Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński pozwoliło opublikować tą jakże cenną pozycję przybliżającą lokalną historię.

Praktycznie, na uwagę zasługują wszystkie zamieszczone w niej artykuły, których autorami byli tym razem m.in. Zbigniew Gnat – Wieteska, Piotr Wojdyga, Arkadiusz Łukasiak, Joanna Cygan, Krystyna Boguc, Alicja Gontarek, Janusz Kuligowski, Lilla Kłos, Damian Sitkiewicz, Marianna Górska, Franciszek Zwierzyński i Marcin Królik. Łamy “Rocznika…” przynoszą też interesujące wspomnienia Bolesława Bronisza, Stanisława Głowackiego, Mariana Paruzela i Mirona Krajewskiego. Całość uzupełniają książkowe recenzje pióra Arkadiusza Kołodziejczyka i Janusza Kuligowskiego oraz dział “Varia” zawierający m.in. materiały przybliżające funkcjonowanie TPMM i fotokronikę.
Warto podkreślić, że ukazanie się na mińskim rynku wydawniczym kolejnego numeru “Rocznika…” to w szczególności zasługa jego komitetu redakcyjnego złożonego z: Janusza Kuligowskiego – redaktora naczelnego, Teresy Sęktas-Chanke – zastępcy redaktora naczelnego, Lilli Kłos – sekretarza redakcji, Alicji Gontarek, Artura Piętki i Krzysztofa Szczypiorskiego. Duży wkład pracy wniosła ponadto Elżbieta Janke, pełniła funkcję korektorki.
Osoby zainteresowane pozyskaniem zeszytu siedemnastego “Rocznika Mińskomazowieckiego” zapraszamy na dyżury TPMM, liczba egzemplarzy jest ograniczona.