“Rocznik Mińskomazowiecki”

Rocznik Mińskomazowiecki, zwany „sztandarowym wydawnictwem Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego” jest czasopismem regionalnym ukazującym się raz do roku. „RMM” jest czasopismem, które ukazuje się nieprzerwanie od 25 lat i jest najdłużej nieprzerwanie ukazującym się periodykiem tego rodzaju na wschodnim Mazowszu i Podlasiu, rozpoznawalnym i cenionym w regionie. Największe zasługi w budowie tego czasopisma należy zapisać dr. Januszowi Kuligowskiemu, prezesowi TPPM (1991-2008) i naczelnemu redaktorowi rocznika (1992-2010). Dzięki jego działalności i ciekawości poznawania historii regionu, wokół czasopisma skupiło się środowisko historyków z Mińska i okolic, a także uznanych autorytetów naukowych z Mazowsza.

Obecnie rocznik jest redagowany przez Alicję Gontarek, Damiana Sitkiewicza przy wydatnym współudziale redaktora tematycznego – Tomasza Adamczaka i redaktora technicznego – Piotra Nowickiego. Treść rocznika dotyczy przede wszystkim dziejów miasta Mińska Mazowieckiego, lecz pojawiają się również treści dotyczące historii okolicznych miejscowości.

 W „Roczniku” znajdziemy zarówno artykuły o charakterze pogłębionych studiów naukowych, jak i materiały wspomnieniowe, a także źródła, biografie, varia oraz notki dotyczące spraw stowarzyszenia i życia kulturalnego miasta.