Społeczność Żydowska

21 sierpnia będziemy obchodzili 78 rocznicę zagłady mińskich Żydów. Z tej okazji chcemy Państwu zaprezentować zdjęcia ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego z okresu 1939-1942 wykonane przez żołnierzy niemieckich. Fotografie przedstawiają społeczność Żydowską naszego miasta oraz ulice i zabudowania znajdujące się na terenie getta. W opisach pod zdjęciami podajemy współczesne nazwy miejsca i ulic gdzie zostały wykonane.

1 – Zdjęcie zrobione na Starym Rynku przed kościołem NNMP.

2 – Żydowski nosiwoda. Ul. Warszawska. Ujęcie w kierunku wschodnim. Po lewej widoczna wieża kościoła.

3 – Okolice między rzeką Srebrną, a ul. Nadrzeczną. Zdjęcie wykonane na wysokości ul. Miodowej w kierunku północnym.

4 – Jedna z ulic znajdujących się na terenie getta.

5 – Ul. Siennicka/Start Rynek w bliskiej odległości o punktu Poczty Polskiej. Widok w kierunku Siennicy.

6 – Żydowskie dzieci stojące przy ul. Warszawskiej. W tle mur kościoła.

7 – Niewolnicza praca społeczności Żydowskiej. Ulica Kolejowa. Widok w kierunku zachodnim.

8 – Widok ze skrzyżowania ul. Bulwarnej i ul. Mireckiego na getto. Na horyzoncie widoczne wierze kościoła.

9 – Widok z ul. Bulwarnej (na wysokości kina Światowid) na dwór cadyka Jakuba Perłowa, znajdujący się między rzeką Srebną , a ul. Nadrzeczną.

10 – Ul. Nadrzeczna na wlocie na Stary Rynek.

11 –  Widok z okolic kina Światowid na getto.

12 – Ujęcie z mostu na ul. Warszawskiej w kierunku południowym. Drewniana zabudowa getta między rzeką Srebną, a ul. Nadrzeczną.

13 – Ul. Bulwarna.

14 –  Zachodnia strona ul. Nadrzecznej/Stary Rynek. Zdjęcie wykonane w  połowie drogi między ul. Warszawską, a ul. Miodową.

Dodaj komentarz