Pamiątki po Janie Miłkowskim

Pragniemy z radością poinformować o naszych nowych eksponatach. W ostatnich dniach otrzymaliśmy od Pań Anny i Ewy Miłkowskich, pamiątki po Ich Tacie, ś.p. Janie Miłkowskim. Są to bardzo często unikatowe przedmioty związane z historią naszego miasta: naszywki, przypinki, plakietki, medale, proporczyki, pocztówki, zdjęcia, broszury oraz książki. Naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy za wzbogacenie naszych zbiorów. Pragniemy nadmienić, że Pan Jan Miłkowski był nietuzinkową osobą. Ma olbrzymie zasługi dla rozwoju szkolnictwa, turystyki, historii oraz działalności społecznej w naszym mieście.

(więcej…)

Marian Benko

Marian Benko (12.07.1907-24.11.1993) architekt, planista przestrzennego, pedagog oraz zasłużony badacza sieci osadnictwa miejskiego południowo-wschodniego Mazowsza.

Urodził się 12 lipca 1907 r. w Ulanicy (pow. hajsyński) na Podolu (obszar Cesarstwa Rosyjskiego). Dzieciństwo spędził w Bortnikach (pow. bracławski) oraz w Ładyżynie (pow. hajsyński). Od 1916r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Bracławiu, a od 1917r. do nowopowstałego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Winnicy, w której skończył trzecią klasę. W 1920r. Benkowie ewakuowali się do centralnej Polski. Od 1921r. na stałe zamieszkali w  Siedlcach, gdzie w 1925r. Marian skończył Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W tym samym roku zdał na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku szkolnym 1925/26 jego siostra Janina otrzymała posadę nauczyciela przyrody w Gimnazjum Żeńskim w Mińsku Maz. To m.in. przyczyniło się do osiedlenia się rodziny Benków w naszym mieście. Pierwsze lata studiów spędził jednak w Warszawie, gdzie podjął pierwszą pracę w swoim ulubionym zawodzie – architekta. Często odwiedzał swoich rodziców w Mińsku. W końcu po trzyletnim pobycie w stolicy przeniósł się na stałe do naszego miasta, z którym związał się na całe życie.

(więcej…)

Dworzec PKP i PKS – rok 1991

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego unikatowego filmu autorstwa Zygmunta Drewicza, członka Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.

Film został zrealizowany 1 marca 1991 roku i przedstawia  dworzec PKP i PKS w Mińsku Mazowieckim. Klimat nie do podrobienia. Marcowa pogoda, jeszcze zimowe ubrania… Dominująca polska motoryzacja i prawdziwy, najprawdziwszy główny bohater – kładka łączyła dwie części miasta.

Uroczyste oddanie do użytkowania dworców odbyło się 31 lipca 1979 roku o godzinie 14.00 w 35 rocznicę wyzwolenia miasta.