“Zabawy dziecięce” – opowiadania laureatów konkursu

Czworo dzieci stojących na chodniku na tle drewnianych domów

Zachęcamy do przeczytania opowiadań laureatów. Inspiracją do konkursu było jedno ze zdjęć ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Są to opowiadania z konkursu literacko-artystycznego „Zabawy dziecięce” dla uczniów szkół powiatu mińskiego.

Czworo dzieci stojących na chodniku na tle drewnianych domów