Zabawy dziecięce… – konkurs

Zabawy dziecięce… w czasie VI Dni Kultury Żydowskiej

W Mińsku Mazowieckim od sześciu lat grupa społeczników organizuje Dni Kultury Żydowskiej Bliscy i Oddaleni. Ideą spotkań jest przypomnienie mieszkańcom naszego miasta przedwojennych sąsiadów – ich kultury i codzienności. W czasie Dni Kultury Żydowskiej organizowane były spotkania literackie, spektakle i koncerty. Dużym powodzeniem każdego roku cieszą się spacery miejskie oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ubiegłym roku wielu mieszkańców Mińska wzięło udział w kolacji szabasowej.

W tym roku jednym z działań, oprócz spaceru historycznego, warsztatów haftu i wycinanki oraz escaperoomu w przestrzeni wirtualnej, było ogłoszenie konkursu literacko-artystycznego „Zabawy dziecięce” dla uczniów szkół powiatu mińskiego. Konkurs polegał na napisaniu opowiadania inspirowanego jednym ze zdjęć ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Wpłynęły 24 prace, z których wiele zadziwiało oryginalnością i wysokim poziomem literackim. Po długich dyskusjach komisja konkursowa wyróżniła 13 z nich przyznając nagrody w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI i VII – VIII ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opowiadania młodych ludzi ożywiają bohaterów zdjęcia. Łączą młodych przedwojennych mińszczan także bezpośrednio z autorami prac, którzy musieli wejść w wyobraźni w wyłaniający się ze zdjęcia świat. I ten, choć oddalony, stał się bliscy, także nam wszystkim czytającym opowiadania. Taka jest idea Dni Kultury Żydowskiej.

Nagrody w konkursie przygotowano dzięki wsparciu Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, które było też organizatorem konkursu.

Mińsk Mazowiecki, 4 listopada 2020 r.
Autor tekstu: Justyna Radomińska

Protokół konkursu literacko-artystycznego Zabawy dziecięce

w ramach VI Dni Kultury Żydowskiej Bliscy i Oddaleni

październik 2020 r.

Na konkurs „Zabawy dziecięce” napłynęły 24 prace ze szkół powiatu mińskiego.

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Borkowska, Ewa Pszczółkowska, Aleksandra Radomińska, Justyna Radomińska oraz Elżbieta Rozparzyńska.

Biorąc pod uwagę nawiązanie do zdjęć i tytułu konkursu, elementy twórcze, oryginalność i poprawność językową, postanowiła nagrodzić następujące prace:

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA:

1. miejsce: Wiktoria STRADCZUK, (kl. 2GPA),Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1  im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Lilla Kłos

2. miejsce: Oliwia GRZYB, (kl. 2), Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: Wioletta Augustyniak

3. miejsce: Piotr ŚWIĄTEK, (kl. 2PW), Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p.Witold Ołdakowski

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY VII- VIII

1.miejsce: Maja MAGDOŃ,(kl.8),Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku, opieka merytoryczna: p.Magdalena Piętka

2.miejsce: Lena GAWRON, (kl. 8),Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Mariola Kruszewska

oraz:

Oliwia GAŁĄZKA,(kl. 7),Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku, opieka merytoryczna: p. Iwona Krasuska

3.miejsce:Anna KRÓLAK, (kl. 8), Szkoła Podstawowa nr 4im. Powstańców Styczniowychw Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Magdalena Jakubowska

KLASY IV-VI

1.miejsce: Marta RUCIŃSKA,(kl. 4),Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna:p. Marzena Grzyb

oraz:

Oliwia WŁODARCZYK,(kl. 4),Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie, opieka merytoryczna: p. Marlena Pilarska

2.miejsce: Aleksandra KOŁODZIEJCZYK,(kl. 4),Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Małgorzata Postolska

oraz:

Igor PILARSKI,(kl. 6),Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie, opieka merytoryczna: p. Marlena Pilarska

3.miejsce: Adrianna PŁAZA, (kl.6),Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie, opieka merytoryczna: p. Marlena Pilarska

Wyróżnienie:

Alicja PSKIET,(kl. 3),Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Marzena Grzyb

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.

Dodaj komentarz