Konkurs – “Zabawy dziecięce”

Czworo dzieci stojących na chodniku na tle drewnianych domów

Zabawy dziecięce… w czasie VI Dni Kultury Żydowskiej

W Mińsku Mazowieckim od sześciu lat grupa społeczników organizuje Dni Kultury Żydowskiej Bliscy i Oddaleni. Ideą spotkań jest przypomnienie mieszkańcom naszego miasta przedwojennych sąsiadów – ich kultury i codzienności. W czasie Dni Kultury Żydowskiej organizowane były spotkania literackie, spektakle i koncerty. Dużym powodzeniem każdego roku cieszą się spacery miejskie oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ubiegłym roku wielu mieszkańców Mińska wzięło udział w kolacji szabasowej.

W tym roku jednym z działań, oprócz spaceru historycznego, warsztatów haftu i wycinanki oraz escaperoomu w przestrzeni wirtualnej, było ogłoszenie konkursu literacko-artystycznego „Zabawy dziecięce” dla uczniów szkół powiatu mińskiego. Konkurs polegał na napisaniu opowiadania inspirowanego jednym ze zdjęć ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Wpłynęły 24 prace, z których wiele zadziwiało oryginalnością i wysokim poziomem literackim. Po długich dyskusjach komisja konkursowa wyróżniła 13 z nich przyznając nagrody w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI i VII–VIII ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opowiadania młodych ludzi ożywiają bohaterów zdjęcia. Łączą młodych przedwojennych mińszczan także bezpośrednio z autorami prac, którzy musieli wejść w wyobraźni w wyłaniający się ze zdjęcia świat. I ten, choć oddalony, stał się bliscy, także nam wszystkim czytającym opowiadania. Taka jest idea Dni Kultury Żydowskiej.

Nagrody w konkursie przygotowano dzięki wsparciu Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, które było też organizatorem konkursu.

Mińsk Mazowiecki, 4 listopada 2020 r.
Autor tekstu: Justyna Radomińska


Protokół konkursu literacko-artystycznego “Zabawy dziecięce” w ramach VI Dni Kultury Żydowskiej Bliscy i Oddaleni
(październik 2020 r.)

 

Na konkurs „Zabawy dziecięce” napłynęły 24 prace ze szkół powiatu mińskiego.

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Borkowska, Ewa Pszczółkowska, Aleksandra Radomińska, Justyna Radomińska oraz Elżbieta Rozparzyńska.

Biorąc pod uwagę nawiązanie do zdjęć i tytułu konkursu, elementy twórcze, oryginalność i poprawność językową, postanowiła nagrodzić następujące prace:

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA:

I miejsce:
Wiktoria Stradczuk
(klasa II; Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr. 1  im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim; opieka merytoryczna: p. Lilla Kłos)

II miejsce:
Oliwia Grzyb
(klasa II; Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim; opieka merytoryczna: Wioletta Augustyniak)

III miejsce:
Piotr Świątek
(klasa  II; Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim; opieka merytoryczna: p.Witold Ołdakowski)

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY VII-VIII

I miejsce:
Maja Magdoń
(klasa VIII; Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w Grzebowilku; opieka merytoryczna: p. Magdalena Piętka)

II miejsce:
Lena Gawron
(klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim; opieka merytoryczna: p. Mariola Kruszewska) oraz Oliwia Gałązka (klasa VII; Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku; opieka merytoryczna: p. Iwona Krasuska)

III miejsce:
Anna Królak (klasa VIII; Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim; opieka merytoryczna: p. Magdalena Jakubowska)

KLASY IV-VI:

I miejsce:
Marta Rucińska
(klasa IV; Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim; opieka merytoryczna p. Marzena Grzyb) oraz Oliwia Włodarczyk (klasa VI; Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie; opieka merytoryczna: p. Marlena Pilarska)

II miejsce:
Aleksandra Kołodziejczyk
(klasa IV; Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim; opieka merytoryczna: p. Małgorzata Postolska) oraz Igor Pilarski (klasa VI; Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie; opieka merytoryczna: p. Marlena Pilarska)

III miejsce:
Adrianna Płaza
(klasa VI; Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie; opieka merytoryczna: p. Marlena Pilarska)

Wyróżnienie:

Alicja Pskiet (kl. III; Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim; opieka merytoryczna: p. Marzena Grzyb)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom!