Z Rocznika Mińskomazowieckiego (tom 25)

Okładka Rocznika Mińskomazowieckiego - tom 25

 

Spis treści:

STUDIA I ARTYKUŁY:

ERYK SZUBIŃSKI – Średniowieczne miejscowości powiatu mińskiego (na podstawie dokumentów źródłowych)

ERYK SZUBIŃSKI – Z dziejów średniowiecznego Mińska: Gościeńscy herbu Prus III z ziemi czerskiej, cz. 1 – rodziny Santora, Jana z Gościeńczyc i Mikołaja ze Słonawy

KAROLINA G A Ń K O – Co dwie świątynie, to nie jedna – o dwóch kościołach w Dębem Wielkim       

WŁADYSŁAW S O P I Ń S K I, STANISŁAW G N O I Ń S K I, Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Siennicy koło Mińska Mazowieckiego

PIOTR SZYMON ŁOŚ – Nieznana historia rodu Makedońskich, właścicieli dóbr ziemskich Zawiesiuchy w powiecie mińskim       

LUDWIK ANDRZEJ ALEKSY – Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”. Koło Regionalne w Mińsku Mazowieckim            125

ZDZISŁAW Ć M O C H – Nauczyciele Szkoły Powszechnej w Dębem Małym w latach 1906-1939

MARIA EKIEL-JEŻEWSKA, ANNA P O P Ł A W S K A, O konkursie Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat   

MARIA EKIEL-JEŻEWSKA, Szkoła – nasze Dziedzictwo  

TOMASZ ADAMCZAK, O wycieczkach Towarzystwa słów (nie) kilka…

 

SYLWETKI:

CZESŁAW CUDNY, „Miłość od pierwszego wejrzenia do kwadratu”. Wokół ożenku w rodzinie Cudnych

MAŁGORZATA PRZYBYSZ, Potomkowie rodu Doria Dernałowiczów – pochowani na Cmentarzu Parafialnym w Mińsku Mazowieckim          

ZBIGNIEW WOLAŃSKI, Szlachetne dzieje rodu Lubiczów           

FRANCISZEK ZWIERZYŃSKI, Pochodzenie i losy komendanta Ludwika Wolańskiego „Lubicza”

LILLA MAŁGORZATA KŁOS, Stanisław Jurkowski (1909-1984) – ludowiec okresu przełomu   
FRANCISZEK ZWIERZYŃSKI, Śmierć Jana Szarka „Karnota”               

TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI PS. „DRWAL’, Ja, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych rejonu Mrozy        

FRANCISZEK ZWIERZYŃSKI, Z wiekową przeszłością. Natalia Kamińska (1916-2017) – komendant Wojskowej Służby Kobiet Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień”         

FRANCISZEK ZWIERZYŃSKI, Kapitan Kombatantów Armii Krajowej – Halina Woźniak (1925-2016)  

FRANCISZEK ZWIERZYŃSKI, Epitafium dla porucznika Jana Zwierza ps. „Lipka” (1925-2016)            

FRANCISZEK ZWIERZYŃSKI, Porucznik Stanisław Chojnowski ps. „Janusz” (1926-2016) – pro memoria

JANUSZ BIERNAT, Janusz Biernat ps. Duch – nauczyciel i żołnierz (1925-2017)

JERZY G A Ń K O, Mirosław Mikulski – nietuzinkowy Ksiądz, czyli moje spotkania z „Szefem”  

ŹRÓDŁA:

DAMIAN SITKIEWICZ, Charakterystyki okupacyjnych działaczy komunistycznych w świetle dokumentów kontrwywiadu obwodu AK Mińsk Mazowiecki „Mewa-Kamień-Jamnik”

FLORIAN PAWLAK, Dwie relacje o niemieckim mordzie na Żydach we wsi Chochół w gminie Mińsk w 1943 roku

DAMIAN SITKIEWICZ, Charakterystyki duchownych parafii rzymsko-katolickich położonych na terenie powiatu mińskiego w świetle dokumentów administracji państwowej (1950          rok)    

WSPOMNIENIA:

ELŻBIETA ROZPARZYŃSKA, Wspomnienie o Konstantym Świętochowskim i jego rodzinie    
IRMINA MATYJASEK-JAŁOWIECKA, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Sulejówku – wspomnienia

EWA KARAŚ, Moja szkoła w Sulejówku  

KARPIŃSKA, W. GODLEWSKA, J. PORĘBSKA, M. KOZŁOWSKI, R LUDKOWSKI, M. PADZIK, J. PIOTRKOWICZ, D. REK, G. WĄSOWSKI,E. PRZYBYSZ-GARDYZA, Wspomnienie ze Stuletniej Szkoły w Stojadłach

JADWIGA T Y C (z domu Chłopik), O Życiu nauczycieli i uczniów – dawniej a dziś

TERESA ROMASZUK, Pocztówki wspomnień

ANNA WIERZBICKA, „Moja praca to służba” – O pracy nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie

VARIA:

MARTYNA KOWALCZYK, Wspomnienia szkolne pani Mieczysławy

Z materiałów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim

KAROLINA SZUBA, Druga  

WERONIKA CHŁOPIK, Pasjakick-boxingu-Kamil Chłopiki„WalhallaFightClub”

KRONIKA TPMM:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego za okres od 9 kwietnia 2016 do 22 kwietnia 2017 roku           

DAMIAN SITKIEWICZ, 73. Rocznica Wyzwolenia Miasta – przemówienie okolicznościowe

DAMIAN SITKIEWICZ, Przemówienie okolicznościowe z okazji 75. rocznicy Zagłady Żydów w Mińsku Mazowieckim            

Działalność Pogotowia Archiwalnego Towarzystwa Przyjadól Mińska Mazowieckiego w 2017r.            

FOTOGALERIA        

FOTOZAGADKA. GDZIE TO JEST?         

PODZIĘKOWANIA