Walne zgromadzenie sprawozdawcze (11.09.2020 r.)

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 18.00 – w pierwszym terminie, o godz. 18.30 – w drugim terminie, w sali należącej do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim. Głównym tematem obrad będzie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności w 2019 r.