Z Rocznika Mińskomazowieckiego (tom 25)

  Spis treści: STUDIA I ARTYKUŁY: ERYK SZUBIŃSKI – Średniowieczne miejscowości powiatu mińskiego (na podstawie dokumentów źródłowych) ERYK SZUBIŃSKI – Z dziejów średniowiecznego Mińska: Gościeńscy herbu Prus III z ziemi czerskiej, cz. 1 – rodziny Santora, Jana z Gościeńczyc i Mikołaja ze Słonawy KAROLINA G A Ń K O – Co dwie świątynie, to nie […]

Miński sezam wiedzy

Z kroniki TPMM: Chłodne czwartkowe popołudnie, 10 grudnia, towarzyszyło pojawieniu się na świecie nowego zeszytu “Rocznika Mińskomazowieckiego”. Siedemnasty numer naukowej skarbnicy poświęconej przeszłości Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego posiada aż 422 strony materiałów i fotografii dotyczasowych dziejów ziemi mińskiej. Wsparcie finansowe udzielone wydawcy periodyku, Towarzystwu Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński […]