Opieka cmentarza

Przedstawiamy zdjęcia nagrobków i miejsc na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim, które zostały objęte opieką młodzieży ze Szkoły Branżowej 1 Stopnia z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, która pod opieką i wsparciu 7-19 Hufca Pracy odbywa praktyczną naukę zawodu u lokalnych rzemieślników i pracodawców. Wśród czwórki wolontariuszy jest też uczennica ze SzB1S z ZS im. Kazimierza Wielkiego. W miesiącu październiku, podczas trzech akcji uczniowie umyli i posprzątali groby zasłużonych dla mińskiej ziemi i Polski bohaterów. Wśród Nich znalazły się miejsca wiecznego spoczynku: 

– Juliana Grobelnego pierwszego przewodniczącego Rady Pomocy Żydom ,,Żegota”, który za swoją działalność został odznaczony medalem Sprawiedliwym wśród Narodów Świata

– Mińskich bibliotekarek Kornelii Skrodzkiej i Leokadii Magdaleny Lipskiej, które w czasach zaborów szerzyły wśród społeczeństwa książki z literaturą i historię Polski.

– Adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego – Janusza Łaszczyc Olszamowskiego i jego nie mniej zasłużonych dla Polski rodziców.

– Rodziny Sażyńskich. Synowie Tadeusz, Witold i Czesław byli żołnierzami Armii Krajowej, zostali zamordowani na Pawiaku. Ich ojciec zginął w obozie w Stutthofie. Matka, Pani Stefania przeżyła pobyt w obozach koncentracyjnych. Po powrocie do Mińska Mazowieckiego kontynuowała prowadzenie Zakładu Fotograficznego. Zmarła w 1992 r. przeżywszy 97 lat. 

Składamy serdeczne podziękowania Gabrieli Kurowskiej, Krzysztofowi Kozdra, Markowi Rek oraz Arturowi Tomkiewiczowi za poświęcony czas, pracę oraz serce które włożyli w realizację tak zacnych działań.

Kwesta

Wirtualny wymiar będzie posiadała tegoroczna XIX Społeczna Kwesta na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim. Ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie darczyńców i kwestarzy jako zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zdecydowaliśmy o odstąpieniu w bieżącym roku od przyjętej od lat formuły zbierania pieniędzy. Jednocześnie informujemy, że w ramach przeprowadzonego odnawiania świadectw przeszłości z pieniędzy zebranych w trakcie zeszłorocznej kwesty uratowaliśmy od zniszczenia nagrobek dziewiętnastowiecznego urzędnika Karola Jurkowskiego (sektor VII, rząd 1, nr grobu 9). Internetowa kwesta na rzecz ratowania kolejnych, zabytkowych, nagrobków będzie prowadzona do 30 listopada 2020 r. Pieniądze prosimy przekazywać na numer konta 75 9226 0005 0000 1560 2000 0010  z dopiskiem „Na Ratowanie Zabytkowych Nagrobków” lub na portalu zrzutka.pl – link: https://zrzutka.pl/zkf2vy  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wspieranie akcji ratowania zabytkowych nagrobków przed zniszczeniem. Zarząd TPMM: Marek Łodyga, Elżbieta Rozparzyńska, Michał Rogala, Sylwester Dźwigała, Waldemar Piekarski, Henryk Szymański oraz Piotr Nowicki.

Kwesta Cmentarna 2018

Przez cztery dni wspieraliście nas na Kweście Cmentarnej. Dzięki waszemu wsparciu mogliśmy w tym roku zbierać fundusz na dalsze renowacje starych nagrobków. Dziękujemy wam za to, że chce nas wspierać, za poświęcony czas. 

Dziękujemy i tym, którzy wrzucili do puszki przysłowiowy grosz. Z tych groszy co roku tworzy się suma, która zasila dalsze renowacje. Bez waszej hojności nie moglibyśmy ratować kolejnych nagrobków, które niszczeją, przez upływ czasu. 

Renowacje pozwalają nam zachować cząstkę naszej lokalnej historii dla dalszych pokoleń. Stare nagrobki są świadectwem istnień ludzi, którzy kiedyś żyli w naszym mieście. Niekiedy robili coś znaczącego dla naszego miasta.

Renowacjami pielęgnujemy pamięć o nich.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli w tegorocznej Kweście Cmentarnej, bez was nie byłoby tej wspaniałej inicjatywy.  

kwesta 2018 (1)

Image 1 of 53