Stacja PKP

Stacja PKP: spoglądamy na nieistniejącą kładkę nad peronami. Przyglądamy się budowie przejścia podziemnego – fot. Roman Kowalski.   Film autorstwa Zygmunta Drewicza. Darczyńcy współtworzący archiwum fotograficzne TPMM: Roman Kowalski, Zygmunt Drewicz.

Konkurs: „Mińskie sokole oko”

!NIE ODPOWIADAJ W KOMENTARZU! Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zaprasza do udziału w cyklicznym konkursie pt. „Mińskie sokole oko”. Konkurs polega na tym, aby zgadnąć w jakim miejscu zostało zrobione zdjęcie. Konkurs trwa od 27.06.2019 r. do 05.07.2019 r. Poprawną odpowiedź należy wysłać pod adres tpmmaz@gmail.com. Spośród poprawnych odpowiedzi zostaną wylosowane trzy osoby, które otrzymają publikacje […]