Zabawy dziecięce… – konkurs

Zabawy dziecięce… w czasie VI Dni Kultury Żydowskiej

W Mińsku Mazowieckim od sześciu lat grupa społeczników organizuje Dni Kultury Żydowskiej Bliscy i Oddaleni. Ideą spotkań jest przypomnienie mieszkańcom naszego miasta przedwojennych sąsiadów – ich kultury i codzienności. W czasie Dni Kultury Żydowskiej organizowane były spotkania literackie, spektakle i koncerty. Dużym powodzeniem każdego roku cieszą się spacery miejskie oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ubiegłym roku wielu mieszkańców Mińska wzięło udział w kolacji szabasowej.

W tym roku jednym z działań, oprócz spaceru historycznego, warsztatów haftu i wycinanki oraz escaperoomu w przestrzeni wirtualnej, było ogłoszenie konkursu literacko-artystycznego „Zabawy dziecięce” dla uczniów szkół powiatu mińskiego. Konkurs polegał na napisaniu opowiadania inspirowanego jednym ze zdjęć ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Wpłynęły 24 prace, z których wiele zadziwiało oryginalnością i wysokim poziomem literackim. Po długich dyskusjach komisja konkursowa wyróżniła 13 z nich przyznając nagrody w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI i VII – VIII ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opowiadania młodych ludzi ożywiają bohaterów zdjęcia. Łączą młodych przedwojennych mińszczan także bezpośrednio z autorami prac, którzy musieli wejść w wyobraźni w wyłaniający się ze zdjęcia świat. I ten, choć oddalony, stał się bliscy, także nam wszystkim czytającym opowiadania. Taka jest idea Dni Kultury Żydowskiej.

Nagrody w konkursie przygotowano dzięki wsparciu Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, które było też organizatorem konkursu.

Mińsk Mazowiecki, 4 listopada 2020 r.
Autor tekstu: Justyna Radomińska

(więcej…)

Opieka cmentarza

Przedstawiamy zdjęcia nagrobków i miejsc na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim, które zostały objęte opieką młodzieży ze Szkoły Branżowej 1 Stopnia z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, która pod opieką i wsparciu 7-19 Hufca Pracy odbywa praktyczną naukę zawodu u lokalnych rzemieślników i pracodawców. Wśród czwórki wolontariuszy jest też uczennica ze SzB1S z ZS im. Kazimierza Wielkiego. W miesiącu październiku, podczas trzech akcji uczniowie umyli i posprzątali groby zasłużonych dla mińskiej ziemi i Polski bohaterów. Wśród Nich znalazły się miejsca wiecznego spoczynku: 

– Juliana Grobelnego pierwszego przewodniczącego Rady Pomocy Żydom ,,Żegota”, który za swoją działalność został odznaczony medalem Sprawiedliwym wśród Narodów Świata

– Mińskich bibliotekarek Kornelii Skrodzkiej i Leokadii Magdaleny Lipskiej, które w czasach zaborów szerzyły wśród społeczeństwa książki z literaturą i historię Polski.

– Adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego – Janusza Łaszczyc Olszamowskiego i jego nie mniej zasłużonych dla Polski rodziców.

– Rodziny Sażyńskich. Synowie Tadeusz, Witold i Czesław byli żołnierzami Armii Krajowej, zostali zamordowani na Pawiaku. Ich ojciec zginął w obozie w Stutthofie. Matka, Pani Stefania przeżyła pobyt w obozach koncentracyjnych. Po powrocie do Mińska Mazowieckiego kontynuowała prowadzenie Zakładu Fotograficznego. Zmarła w 1992 r. przeżywszy 97 lat. 

Składamy serdeczne podziękowania Gabrieli Kurowskiej, Krzysztofowi Kozdra, Markowi Rek oraz Arturowi Tomkiewiczowi za poświęcony czas, pracę oraz serce które włożyli w realizację tak zacnych działań.

Przenoszenie kapliczki

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych nastąpił oficjalny odbiór prac związanych z przeniesieniem i przeprowadzeniem robót renowacyjnych kapliczki św. Jana Nepomucena. Kilkusetletni obiekt znajduje się nieopodal ronda ks. Józefa Dziąga w Mińsku Mazowieckim. Zabytek, określany także mianem latarni umarłych, musiał zostać przeniesiony dalej od ulicy. Dotychczasowe usytuowanie jednego z charakterystycznych elementów pejzażu miasta nad Srebrną mogło powodować jego dalszą degradację. Inwestycję zrealizowała firma Remex Sp. z o.o. Sp.K.

Na odsiecz zabytkom.

(więcej…)

Kwesta

Wirtualny wymiar będzie posiadała tegoroczna XIX Społeczna Kwesta na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim. Ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie darczyńców i kwestarzy jako zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zdecydowaliśmy o odstąpieniu w bieżącym roku od przyjętej od lat formuły zbierania pieniędzy. Jednocześnie informujemy, że w ramach przeprowadzonego odnawiania świadectw przeszłości z pieniędzy zebranych w trakcie zeszłorocznej kwesty uratowaliśmy od zniszczenia nagrobek dziewiętnastowiecznego urzędnika Karola Jurkowskiego (sektor VII, rząd 1, nr grobu 9). Internetowa kwesta na rzecz ratowania kolejnych, zabytkowych, nagrobków będzie prowadzona do 30 listopada 2020 r. Pieniądze prosimy przekazywać na numer konta 75 9226 0005 0000 1560 2000 0010  z dopiskiem „Na Ratowanie Zabytkowych Nagrobków” lub na portalu zrzutka.pl – link: https://zrzutka.pl/zkf2vy  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wspieranie akcji ratowania zabytkowych nagrobków przed zniszczeniem. Zarząd TPMM: Marek Łodyga, Elżbieta Rozparzyńska, Michał Rogala, Sylwester Dźwigała, Waldemar Piekarski, Henryk Szymański oraz Piotr Nowicki.

Pamiątki po Janie Miłkowskim

Pragniemy z radością poinformować o naszych nowych eksponatach. W ostatnich dniach otrzymaliśmy od Pań Anny i Ewy Miłkowskich, pamiątki po Ich Tacie, ś.p. Janie Miłkowskim. Są to bardzo często unikatowe przedmioty związane z historią naszego miasta: naszywki, przypinki, plakietki, medale, proporczyki, pocztówki, zdjęcia, broszury oraz książki. Naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy za wzbogacenie naszych zbiorów. Pragniemy nadmienić, że Pan Jan Miłkowski był nietuzinkową osobą. Ma olbrzymie zasługi dla rozwoju szkolnictwa, turystyki, historii oraz działalności społecznej w naszym mieście.

(więcej…)

Marian Benko

Marian Benko (12.07.1907-24.11.1993) architekt, planista przestrzennego, pedagog oraz zasłużony badacza sieci osadnictwa miejskiego południowo-wschodniego Mazowsza.

Urodził się 12 lipca 1907 r. w Ulanicy (pow. hajsyński) na Podolu (obszar Cesarstwa Rosyjskiego). Dzieciństwo spędził w Bortnikach (pow. bracławski) oraz w Ładyżynie (pow. hajsyński). Od 1916r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Bracławiu, a od 1917r. do nowopowstałego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Winnicy, w której skończył trzecią klasę. W 1920r. Benkowie ewakuowali się do centralnej Polski. Od 1921r. na stałe zamieszkali w  Siedlcach, gdzie w 1925r. Marian skończył Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W tym samym roku zdał na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku szkolnym 1925/26 jego siostra Janina otrzymała posadę nauczyciela przyrody w Gimnazjum Żeńskim w Mińsku Maz. To m.in. przyczyniło się do osiedlenia się rodziny Benków w naszym mieście. Pierwsze lata studiów spędził jednak w Warszawie, gdzie podjął pierwszą pracę w swoim ulubionym zawodzie – architekta. Często odwiedzał swoich rodziców w Mińsku. W końcu po trzyletnim pobycie w stolicy przeniósł się na stałe do naszego miasta, z którym związał się na całe życie.

(więcej…)