“Klimaty Czasy” numer VI

W tym numerze Klimaty Czasy znajdziecie: Krótka historia: – Miejski Dom Kultury – M.L. Kłoszewska – Czyj był Pałac… – M.L. Kłoszewska – O “hojności’ dziedziców” zdań kilka – L. Kłos – Hrabianka [Józefa Doria-Dernałowicz] – na podst. Z. Doria-Dernałowicz – Powojenne losy pałacu – L. Kłos – W swoich epokach – M.L. Kłoszewska – […]

“Klimaty Czasy” numer V

W tym numerze Klimaty Czasy znajdziecie: Krótka historia: – Zarys dziejów Mińskich Żydów – E.M. Borkowska – Bożnice – E.M. Borkowska – Cmentarze – E.M. Borkowska – Pomnik pamięci – J. Kuligowski – O szkolnictwie prywatnym – J. Kuligowski – Żydowskie drukarnie – J. Kuligowski – Wspomnienia – S. Kazikowski – Bliscy – Oddaleni – […]

“Klimaty Czasy” numer IV

W tym numerze Klimaty Czasy znajdziecie: Krótka historia: – 7. Pułk Ułanów – P. Fedorowicz – “Siódmacy w kampanii wrześniowej” – recenzja – S. Chłopik – Muzeum 7. PUL – P. Fedorowicz – Poczta – L. Kłos – Z fantazją mińsko-ułańską – M.L. Kłoszewska – Rzecz o PBRol – J. Kuligowski Kultowe miejsca: [Świerkocin, Nowa […]