Konkurs: “Mińskie sokole oko”

!NIE ODPOWIADAJ W KOMENTARZU!

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zaprasza do udziału w cyklicznym konkursie pt. “Mińskie sokole oko”. Konkurs polega na tym, aby zgadnąć w jakim miejscu zostało zrobione zdjęcie. Konkurs trwa od 27.06.2019 r. do 05.07.2019 r. Poprawną odpowiedź należy wysłać pod adres tpmmaz@gmail.com. Spośród poprawnych odpowiedzi zostaną wylosowane trzy osoby, które otrzymają publikacje TPMM. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie TPMM oraz ich rodziny. Zapraszamy do zabawy! Z wygranymi skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. W mailu należy podać poprawną odpowiedź, imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. Wygrany zgadza się na publikację swojego imienia oraz nazwiska.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Michała Cułka

Konkurs "Mińskie sokole oko"