Kochajcie Ojczyznę…!

Czwartek, 30 lipca 2020 roku, przyniósł 76 rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej w Mińsku Mazowieckim. 30 lipca 1944 roku stanowił dzień wkroczenia do miasta, opuszczonego przez Niemców, żołnierzy Armii Krajowej. W mieście ujawniła się też związana z prawowitym rządem RP administracja cywilna. Na pamiątkę ówczesnego wydarzenia Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego  zaprasza Państwa do obejrzenia wirtualnej ekspozycji „Kochajcie Ojczyznę”.

Dokumentuje ona wkład wniesiony przez mińszczan w antyniemieckie działania mające miejsce w czasie drugiej wojny światowej. Ponadto przybliża dzieje obwodu AK „Mewa – Kamień” oraz informuje o realiach codziennego życia w okupowanym mieście i okolicznych miejscowościach. Istotną część przygotowania przedsięwzięcia, które powstało na bazie wcześniejszej wystawy o tym samym tytule stanowiły spotkania przeprowadzone, w 2013 roku, z kombatantami mieszkającymi zarówno w Mińsku Mazowieckim, jak i poza miastem. Na podstawie rozmów z nimi zostały sporządzone ich wypowiedzi, z którymi mogą się Państwo zapoznać. Dodajmy, że wspomniana, pierwotna, ekspozycja zadebiutowała w obecnej siedzibie Muzeum Ziemi Mińskiej znajdującej się przy ulicy Okrzei 16 w Mińsku Mazowieckim. Wówczas w tym budynku mieściły się również pomieszczenia TPMM. Następnie wystawę wypożyczono do kilku mińskomazowieckich szkół. Większość z osób, z którymi spotkali się przygotowujący wydarzenie członkowie TPMM już nie żyje. Przetrwały ich bezcenne relacje, w tym często powtarzane przez nich przesłanie – Kochajcie Ojczyznę!

kow3