“Klimaty Czasy” numer V

W tym numerze Klimaty Czasy znajdziecie:

Krótka historia:
Zarys dziejów Mińskich Żydów – E.M. Borkowska
Bożnice – E.M. Borkowska
Cmentarze – E.M. Borkowska
Pomnik pamięci – J. Kuligowski
O szkolnictwie prywatnym – J. Kuligowski
Żydowskie drukarnie – J. Kuligowski
Wspomnienia – S. Kazikowski
Bliscy – Oddaleni – I. Krasuska
Wspomnienia – I. Himelfarb [przekł. A. Ciałowicz] – Komitety żydowskie – nie tylko Mińsk – E.B.

Uwiecznione na zdjęciach: Getto – B. Gładyś
Mińsk i Żegota – M. Lissowski
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – B. Gładyś
Kto ratuje jedno życie – E.B.

Miasto, lata 40-te – infografika: Teren Getta
Zagłada – B. Gładyś

Fotonostalgia.

Kultura:
Ostatnia rodzina żydowska [R. Halcband] – M.L. Kłoszewska
Przedstawicielka gminy wyznaniowej żydowskiej [G. Majer] – M.L. Kłoszewska
Żydzi – Mińszczanie – sąsiedzi
Nowominskier Rabe – E.M. Borkowska
U Św. Zofii – M. Lissowski
Siostry Berger – L. Kłos
Goldman Felczer – M. Lissowski
Tajblum – pisarze [E. Siedlecki, L. Rochman] – E.M. Borkowska
Jak Abramek… nie został cadykiem [A.J. Heschel] – E.M. Borkowska
Współistnienie [J. Blinkiewicz] – M.L. Kłoszewska

Stowarzyszenia:
Mińszczanie w Izraelu – T. Adamczak
Ziomkostwo – B. Gładyś
Obrazy z modrzewiowego dworu [Rozner] – M.L. Kłoszewska

Teksty ogólne:
Gmina wyznaniowa żydowska – opr. M.L.K.
Konwerska na Judaizm – opr. M.L.K.

Strona natury: Dialog naturalny, Cudowna Mangusta-opowiadanie metafizyczne – M.L. Kłoszewska

Różności.

 

V_klimaty_czasy_niska