Dziejopisarze do piór!

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego uprzejmie informuje, że trwa nabór materiałów celem zamieszczenia ich na łamach „Rocznika Mińskomazowieckiego”. Najnowszy tom sztandarowego wydawnictwa TPMM, dwudziesty ósmy w historii, ukaże się późną jesienią bieżącego roku.

Osoby zainteresowane przekazaniem artykułu/ów proszone są o przekazywanie ich do dnia 30 czerwca 2020 roku drogą elektroniczną. tpmmaz@gmail.com, rocznikm@wp.pl. Klasyczną korespondencyjną. TPMM, ul. Piłsudskiego 27, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki. Lub bezpośrednio na ręce działaczy TPMM np. w czasie dyżurów członków zarządu TPMM we wtorki w godzinach 17:00 – 19:00.

Warto dodać, że  Towarzystwo poszukuje również wszelkich pamiątek związanych z przeszłością Mińska Mazowieckiego. Podarowane stowarzyszeniu świadectwa dziejów nie tylko wzbogacą archiwum TPMM, ale przede wszystkim pozwolą przyszłym pokoleniom mińszczan pogłębiać wiedzę dotyczącą miasta nad Srebrną.

Więcej szczegółów dotyczących możliwości bezpośredniego przekazywania fotografii i innych dokumentów lub udostępnienia ich do zreprodukowania udziela członek zarządu TPMM Piotr Nowicki – tel. 606 334 654. (ta)