“Z mazowieckich piasków”

Sesja naukowa „Z mazowieckich piasków. Znani… Nieznani” odbywająca się raz do roku na jesieni doczekała się już dwunastu odsłon. Ogólnym hasłem sesji jest odkrywanie nieznanych lub mało znanych postaci, związanych z Mińskiem Mazowieckim, które zapisały się w historii, a mimo to ich życiorysy nie są szerzej znane. Mimo tak pomyślanej formuły na coroczną sesję zgłaszają się także prelegenci z propozycjami innych tematów (nie biograficznych), które ze względu na bardzo ciekawą tematykę, są również podczas sesji prezentowane. Tradycją jest, że rozszerzone teksty wystąpień trafiają później do „Rocznika Mińskomazowieckiego”. Na sesję są zapraszani zarówno lokalni badacze-regionaliści, jak i uznani naukowcy krajowi.

Cel spotkań to nie tylko prezentacja wyników badań i poszukiwań, ale także poszerzenie wiedzy na temat historii miasta oraz integracja miejscowego środowiska wokół idei udostępniana coraz to nowej wiedzy mieszkańcom miasta i okolic.