Pogotowie archiwalne

Trzy kobiety czytające pamiętnik

Jednym ze sposobów pozyskiwania przez nasze stowarzyszenie przedmiotów związanych z historią naszego miasta i okolic jest systematyczne przeglądanie portali aukcyjnych. Uważamy, że rzadkie, często unikatowe przedmioty powinny trafiać do zbiorów TPMM. Następnie mogą być one wykorzystane do promowania i zgłębienia dziejów Mińska Mazowieckiego i okolic, a także popularyzacji wiedzy wśród mieszkańców ziemi mińskiej poprzez działania wydawnicze, naukowe i wystawiennicze animowane przez TPMM.

 

Nierzadko pojawiają się w sprzedaży przedmioty, w tym zdjęcia i pocztówki, które wykupują prywatni kolekcjonerzy. Dla tych hobbystów nie jest problemem wyłożenie dużych sum pieniędzy na będące w ich zainteresowaniu świadectwo historii miasta. W związku z tym cenne dowody przeszłości trafiają do prywatnych archiwów. Wobec tego postanowiliśmy zwrócić się do naszych przyjaciół i miłośników historii o pomoc w zakupie pamiątek. Pragnąc by akcja była długofalowa oraz zachęcała potencjalnych uczestników do hojnego wsparcia naszej inicjatywy i aktywnego w niej uczestnictwa, poprosiliśmy o deklarację przeznaczenia na ten cel dobrowolnych, lecz określonych kwot.

 

Idea pogotowia archiwalnego polega, ogólnie rzecz ujmując, na tym, iż w momencie pojawienia się w sprzedaży interesujących nas przedmiotów, informujemy o tym naszych przyjaciół ratowników. Na zakup pamiątek przeznaczona jest składka zebrana wśród grupy życzliwych osób, które w danym momencie wyrażą taką wolę, przy czym każdy z dobroczyńców wnosi kwotę tej samej wysokości.

 

W imieniu zarządu i członków naszego stowarzyszenia składamy Im serdeczne podziękowania za „dary serca” i kolejną cegiełkę w budowaniu tożsamości historycznej ziemi mińskiej. Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do działań w pozyskiwaniu eksponatów do zbiorów TPMM prosimy o kontakt e-mailowy: tpmmaz@gmail.com