Mińsk Mazowiecki – jedno miasto?

Studium historyczno-urbanistyczne Mińska Mazowieckiego i Sendomierza   Autor: Alicja Lutostańska Alicja Lutostańska jest historykiem sztuki, warszawianką, absolwentką kierunku historia sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako starszy konsultant w Oddziale Warszawskim PP Pracownie Konserwacji Zabytków przy profesorze Zygmuncie Świechowskim. Później była starszym asystentem w Międzyuczelnianym Zakładzie Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Architektury, Urbanistyki i Budownictwa […]

Z Rocznika Mińskomazowieckiego (tom 25)

  Spis treści: STUDIA I ARTYKUŁY: ERYK SZUBIŃSKI – Średniowieczne miejscowości powiatu mińskiego (na podstawie dokumentów źródłowych) ERYK SZUBIŃSKI – Z dziejów średniowiecznego Mińska: Gościeńscy herbu Prus III z ziemi czerskiej, cz. 1 – rodziny Santora, Jana z Gościeńczyc i Mikołaja ze Słonawy KAROLINA G A Ń K O – Co dwie świątynie, to nie […]

Miński sezam wiedzy

Z kroniki TPMM: Chłodne czwartkowe popołudnie, 10 grudnia, towarzyszyło pojawieniu się na świecie nowego zeszytu „Rocznika Mińskomazowieckiego”. Siedemnasty numer naukowej skarbnicy poświęconej przeszłości Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego posiada aż 422 strony materiałów i fotografii dotyczasowych dziejów ziemi mińskiej. Wsparcie finansowe udzielone wydawcy periodyku, Towarzystwu Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński […]

Zwierciadło dziejów

Z kroniki TPMM: Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i firma Fotopia są wspólnie wydawcami ukazującego się właśnie na mińskim rynku księgarskim albumu „Mińsk Mazowiecki i okolice na dawnej fotografii (Mińsk Mazowiecki i okolice w zbiorach ikonograficznych Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego)”. Publikacja ta ma w zamierzeniu jej twórców być próbą przedstawienia bogatych zbiorów TPMM powstałych na przestrzeni […]