Bohaterom Armii Krajowej

Z kroniki TPMM:

W ostatni czwartek lipca, 30 VII, reprezentacja Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego uczestniczyła w obchodach 65 rocznicy wyzwolenia miasta Mińska Mazowieckiego. Nabożeństwo odprawiane w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny uświetnił swoją obecnością poczet sztandarowy złożony z: Artura Wróblewskiego (chorąży), Wojciecha Bednarczyka i Leszka Polkowskiego. Okolicznościową wiązankę kwiatów złożyła natomiast pod pomnikiem Szarych Szeregów delegacja w składzie: Barbara Sosnowska – Dzienio, Tomasz Adamczak i Leszek Polkowski. Następnie kilku przedstawicieli TPMM pojawiło się w progach Miejskiego Domu Kultury, gdzie można było wysłuchać przede wszystkim ciekawej prelekcji Artura Piętki oraz wystąpień dr Zygmunta Szubińskiego i przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów Michała Wasilewskiego. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy również słów przysięgi wygłoszonych przez harcerki przybyłe z podsiennickich Ptaków wraz z druhem Zbigniewem Nowosielskim.