Marian Benko

Marian Benko (12.07.1907-24.11.1993) architekt, planista przestrzennego, pedagog oraz zasłużony badacza sieci osadnictwa miejskiego południowo-wschodniego Mazowsza.

Urodził się 12 lipca 1907 r. w Ulanicy (pow. hajsyński) na Podolu (obszar Cesarstwa Rosyjskiego). Dzieciństwo spędził w Bortnikach (pow. bracławski) oraz w Ładyżynie (pow. hajsyński). Od 1916r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Bracławiu, a od 1917r. do nowopowstałego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Winnicy, w której skończył trzecią klasę. W 1920r. Benkowie ewakuowali się do centralnej Polski. Od 1921r. na stałe zamieszkali w  Siedlcach, gdzie w 1925r. Marian skończył Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W tym samym roku zdał na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku szkolnym 1925/26 jego siostra Janina otrzymała posadę nauczyciela przyrody w Gimnazjum Żeńskim w Mińsku Maz. To m.in. przyczyniło się do osiedlenia się rodziny Benków w naszym mieście. Pierwsze lata studiów spędził jednak w Warszawie, gdzie podjął pierwszą pracę w swoim ulubionym zawodzie – architekta. Często odwiedzał swoich rodziców w Mińsku. W końcu po trzyletnim pobycie w stolicy przeniósł się na stałe do naszego miasta, z którym związał się na całe życie.

(więcej…)

Zygmunt Drewicz

Zygmunt Drewicz urodził się w 1949 roku. Z zawodu ślusarz przez kilkadziesiąt lat życia parał się różnymi profesjami. Nieobce mu było wcielanie się w role złotej rączki, operatora filmowego, rzeźbiarza, muzykanta, reportera, archiwisty oraz członka Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1991 roku nakręcił kilkadziesiąt dokumentów uwieczniających wydarzenia z życia społeczno-kulturalnego Mińska Mazowieckiego i Stojadeł. Dla drugiej z wymienionych miejscowości zasłużył się też zakładając stowarzyszenie miłośników historii Stojadeł ,,Stojadła Wczoraj i Dziś”. Co więcej dba on aby ich dzieje nie zatarły się w ludzkiej pamięci. Wobec tego, z jego inicjatywy, powstała sala poświęcona przeszłości wsi, którą zamieszkuje. Zygmunt Drewicz jest jej właścicielem i kustoszem. Czynnie działa w Towarzystwie Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i zespole ludowym ,,Mazowszaki”. Jest też jednym z niewielu lokalnych ekspertów od gry na ligawce. W życiu prywatnym od czterdziestu pięciu lat idzie przez życie wspierany w swoich, różnych, działalnościach przez żonę Joannę. Owocem ich miłości jest czworo dzieci i czworo wnucząt.