Kochajcie Ojczyznę

Czwartek, 30 lipca 2020 roku, przyniósł 76 rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej w Mińsku Mazowieckim. 30 lipca 1944 roku stanowił dzień wkroczenia do miasta, opuszczonego przez Niemców, żołnierzy Armii Krajowej. W mieście ujawniła się też związana z prawowitym rządem RP administracja cywilna. Na pamiątkę ówczesnego wydarzenia     Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego  zaprasza Państwa do obejrzenia wirtualnej ekspozycji „Kochajcie Ojczyznę”. Dokumentuje ona wkład wniesiony przez mińszczan w antyniemieckie działania mające miejsce w czasie drugiej wojny światowej. Ponadto przybliża dzieje obwodu AK „Mewa – Kamień” oraz informuje o realiach codziennego życia w okupowanym mieście i okolicznych miejscowościach. Istotną część przygotowania przedsięwzięcia, które powstało na bazie wcześniejszej wystawy o tym samym tytule stanowiły spotkania przeprowadzone, w 2013 roku, z kombatantami mieszkającymi zarówno w Mińsku Mazowieckim, jak i poza miastem. Na podstawie rozmów z nimi zostały sporządzone ich wypowiedzi, z którymi mogą się Państwo zapoznać. Dodajmy, że wspomniana, pierwotna, ekspozycja zadebiutowała w obecnej siedzibie Muzeum Ziemi Mińskiej znajdującej się przy ulicy Okrzei 16 w Mińsku Mazowieckim. Wówczas w tym budynku mieściły się również pomieszczenia TPMM. Następnie wystawę wypożyczono do kilku mińskomazowieckich szkół. Większość z osób, z którymi spotkali się przygotowujący wydarzenie członkowie TPMM już nie żyje. Przetrwały ich bezcenne relacje, w tym często powtarzane przez nich przesłanie – Kochajcie Ojczynę!

kow3

Historia obwodu „Mewa – Kamień” Armii Krajowej

Autor: Franciszek Zwierzyński  

 

W wyniku napaści 1 września 1939 roku Niemiec hitlerowskich na nasz kraj i agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku Polska utraciła wolność. Jednak społeczeństwo polskie już od pierwszych dni okupacji nie godziło się z niewolą. Już w końcu września 1939 roku pod kierownictwem gen. Michała Tokarzewskiego – Karaszewicza ps. „Torwid” powstała tajna organizacja wojskowa pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Jesienią 1939 roku SZP została przemianowana na Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) i objęła działalnością obszar państwa polskiego w granicach z 1939 roku. ZWZ prowadziła akcję scaleniową różnych organizacji niepodległościowych, a podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Polskiemu na Emigracji. Na czele ZWZ stanął jako komendant gen. Kazimierz Sosnkowski ps. „Godziemba”. Z dniem 14 lutego 1942 roku ZWZ została przemianowana na Armię Krajową. Komendantem Głównym AK został gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”. AK prowadziła na szeroką skalę akcję wywiadowczą, sabotażowo – dywersyjną, odwetową chroniącą ludność przed eskalacją represji okupanta i wywożeniem na roboty. Kulminacyjnym punktem walki AK była akcja „Burza” i Powstanie Warszawskie. (więcej…)