77 Rocznica Likwidacji Getta Żydowskiego w Mińsku Mazowieckim

Nasze miasto, przed wojną ważny ośrodek społeczności żydowskiej, pamięta o swoich współmieszkańcach, którzy stracili życie z rąk niemieckiego okupanta.
21 sierpnia 1942 roku ponad 5000 żydów wywieziono do obozu zagłady
w Treblince. Ok. 1300 osób straciło życie na miejscu. Oddajmy im hołd. Spotkajmy się, aby razem wspomnieć ich imiona, pójść na spacer śladami ich historii.
 
Program obchodów:
godz. 16:30 – Spacer z historią prowadzony przez p. Ewę Borkowską (uczestnicy spotykają się przy Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, koniec Cmentarz Żydowski)
godz. 18:00 – Oficjalne uroczystości (Cmentarz Żydowski)
godz. 19:00 – „Do Polski” – spektakl w wykonaniu Sławomira Hollanda
i Michała Górczyńskiego (MDK Mińsk Mazowiecki)
 
Poemat „Do Polski” Abrahama Suckewera jest wyznaniem miłości do ojczyzny, której pełne oblicze stanowi różnorodność. Tęsknota, która każe się autorowi mierzyć z wiejącą grozą prawdą o swym kraju, płynie
z miłości. Bo tylko z miłości można wypowiedzieć najtrudniejsze prawdy. Jak te o wojnie, która dała moc ludzkiej podłości, dzielącej świat na tych, którzy mają i nie mają prawa istnieć.
 
Zapraszają:
Miasto Mińsk Mazowiecki
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
Gmina Żydowska w Warszawie
MDK Mińsk Mazowiecki

Obchody

Siedemdziesiąta piąta rocznica zakończenia okupacji niemieckiej w Mińsku Mazowieckim stanowi dobrą okazję do przypomnienia niektórych momentów związanych z tym wiekopomnym wydarzeniem. Tym razem przytaczamy fragmenty publikacji zawierających informacje dotyczące Mińskiego Dnia Wolności. Wśród autorów udostępnionych materiałów znaleźli się zarówno bezpośredni świadkowie wkroczenia żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do miasta, jak i osoby od wielu lat zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o przeszłości Mińska Mazowieckiego. Łączy ich to, że posiadaną wiedzę postanowili przekazać kolejnym pokoleniom mieszkańców miasta nad Srebrną.

Prolog

Franciszek Zwierzyński

W lipcu 1944roku linia frontu dotarła do granic powiatu mińskiego. Komendant „Lubicz” zarządził wykonanie Akcji „Burza”. Według Henryka Gąsowskiego – oficera AK, akcja ta objęła w pierwszym rzucie 1340 najlepiej uzbrojonych żołnierzy oraz 3500 w drugim rzucie, gotowych do wystąpienia. Niemcy opuścili Mińsk Mazowiecki wczesnym rankiem 30 lipca 1944 roku. Wkrótce wkroczyły do miasta w szyku bojowym oddziały Armii Krajowej i została ustanowiona władza administracyjna, a polska flaga zawisła na maszcie przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Z ramienia Delegatury Rządu Londyńskiego na Kraj burmistrzem miasta został Hipolit Konopka, a starostą powiatowym Stefan Janczak ps. „Jasiołd”, zaś wojskowym komendantem miasta chor. Bolesław Madrak ps. „Jaśmin”. Jako pierwszy do miasta wkroczył oddział w sile około 200 żołnierzy pod dowództwem por. Krzysztofa Chodkiewicza ps. „Kościesza”. Wraz z nim przybył Komendant „Lubicz”. (więcej…)

Mińskie sokole oko

!NIE ODPOWIADAJ W KOMENTARZU!

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zaprasza do udziału w cyklicznym konkursie pt. „Mińskie sokole oko”. Konkurs polega na tym, aby zgadnąć w jakim miejscu zostało zrobione zdjęcie. Konkurs trwa od 27.06.2019 r. do 05.07.2019 r. Poprawną odpowiedź należy wysłać pod adres tpmmaz@gmail.com. Spośród poprawnych odpowiedzi zostaną wylosowane trzy osoby, które otrzymają publikacje TPMM. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie TPMM oraz ich rodziny. Zapraszamy do zabawy! Z wygranymi skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. W mailu należy podać poprawną odpowiedź, imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. Wygrany zgadza się na publikację swojego imienia oraz nazwiska.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Michała Cułka