Przed Przedszkolem nr 3

Ulica Konstytucji 3 maja. Fotografia ukazują przestrzeń obok skwerku z fonntaną. Najprawdopodobniej jest to rok 1971.

Dodaj komentarz