Mińsk współczesny

Zdjęcia współczesnego Mińska wykonane przez fotografików, członków TPMM. Są to zdjęcia wykonane po roku 1989. Ich publikacja na stronie naszego stowarzyszenia ma celu ukazanie zmian, jakie zaszły przez te blisko 30 lat w krajobrazie miejskim Mińska Mazowieckiego. Oprócz tego zamierzamy ukazywać również istotne wydarzenia w dziejach miasta o charakterze kulturalnym, gospodarczym, itp.