Kontakt

Adres: 

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27
Mińsk Mazowiecki 

dyżurujemy we wtorki w godzinach 17:00 – 19:00

e-mail: tpmmaz@gmail.com